1. Xác nhận đơn hàng
— Một khi đơn hàng của bạn đã được đặt, một thông báo xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến địa chỉ email đã được cung cấp tại bước thanh toán. Xác nhận đơn hàng được xem như hóa đơn và bao gồm số sản phẩm và tất cả các chi tiết liên quan việc mua hàng của bạn.

— Vui lòng lưu ý rằng đối với các lần ra mắt độc quyền, chúng tôi có quyền giới hạn số lượng hàng hoá đối với mỗi đơn hàng và/hoặc khách hàng.

— Nếu bạn phát hiện bất kỳ lỗi nào trong xác nhận đơn hàng của mình, vui lòng liên lạc cho chúng tôi để chúng tôi có thể cập nhật đơn hàng của bạn. Bạn cũng có thể xem lại các chi tiết về đơn hàng của bạn bằng cách truy cập vào tài khoản No Concept vào bất cứ lúc nào.


2. Xử lý đơn hàng
—    Một khi đơn hàng của bạn đã được đặt, thời gian tiêu chuẩn để chúng tôi xử lý từ một đến hai ngày làm việc trước khi đơn hàng của bạn được đóng gói và giao.

—    Các đơn hàng được đặt sau 4 giờ chiều (ICT) có thể sẽ được xử lí vào ngày làm việc tiếp theo và các đơn hàng được đặt qua cuối tuần, các ngày lễ sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo bắt đầu lúc 9 giờ sáng (ICT).

—    Vui lòng hiểu rằng trong các thời gian cao điểm, thời gian xử lý có thể sẽ thay đổi.

3. Thay đổi hoặc hủy đơn hàng của bạn
—    Bạn có thể thay đổi hoặc hủy đơn hàng miễn là nó chưa được đóng gói và/hoặc giao hàng.
—    Chúng tôi sẽ luôn cố gắng hỗ trợ bạn nếu bạn có yêu cầu thay đổi nào trước khi đơn hàng được chuyển giao cho đơn vị vận chuyển. Để được trợ giúp nhanh chóng, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.

4. Tình trạng đơn hàng
Để kiểm tra tình trạng đơn hàng của bạn:
—    Đăng nhập vào tài khoản No Concept của bạn
—    Nhấn vào “My orders” ở bên trái
—    Bên dưới Status, tình trạng đơn hàng sẽ được đánh dấu một trong hai trường hợp: Đang xử lý hoặc Hoàn tất.
—    Giao hàng