Bạn có thể yêu cầu xuất hóa đơn VAT đơn giản bằng cách điền vào mục địa chỉ gửi hóa đơn các nội dung bao gồm tên công ty, email và mã số thuế.
Nếu bạn chọn thanh toán trực tuyến, hóa đơn VAT sẽ được gửi kèm với đơn hàng của bạn.