1. Tạo tài khoản
Bạn được khuyến khích tạo tài khoản trong lần mua hàng đầu tiên.

2. Đăng ký với chúng tôi bạn sẽ có được lợi ích sau:
— Theo dõi đơn hàng và xem lại các đơn hàng cũ.
— Thay đổi các đơn hàng chưa được xử lý.
— Lưu và quản lí các địa chỉ để đặt hàng nhanh hơn.
— Khi đăng ký nhận thông báo, bạn sẽ được cập nhật nhanh nhất về hàng mới, các khuyến mãi và những thông tin độc quyền khác.

3. Quên mật khẩu?
Nếu bạn lỡ quên mật khẩu, hãy nhấp vào “Quên mật khẩu” và làm theo các hướng dẫn. Một email sẽ sau đó được gửi đến bạn với đường link để tạo lại mật khẩu của bạn.

4. Thông tin về tài khoản và Bảo mật dữ liệu
— Tại No Concept, bạn luôn nắm quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình.
— Là khách hàng, bạn có thể truy cập vào tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản online.
— Bạn cũng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách làm theo các hướng dẫn ở phần “Liên hệ” bên dưới. Ngay khi các vấn đề tồn đọng được giải quyết, tài khoản của bạn sẽ được xóa.