1. Đặt hàng online có cần đăng ký tài khoản không?

Bạn không cần phải đăng ký tài khoản để mua hàng tại website noconcept.vn. Tuy nhiên đăng ký tài khoản sẽ giúp bạn nhận được những thông tin ưu đãi, khuyến mại mới nhất từ No Concept. Ngoài ra việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian cho những lần mua hàng kế tiếp.

2. Một khách hàng có thể có nhiều tài khoản trên website No Concept không?

Chúng tôi không quy định một khách hàng chỉ được có duy nhất một tài khoản trên noconcept.vn. Tuy nhiên bạn nên lựa chọn thông tin cá nhân hay sử dụng nhất để đăng ký một tài khoản để tránh việc nhầm lẫn đơn hàng và địa chỉ giao nhận cũng như hưởng những quyền lợi khách hàng thân thiết.