1. Có thể thanh toán bằng cách nào khi đặt hàng trên website No Concept?

Bạn có thể thanh toán cho đơn hàng online qua các hình thức: Visa, ATM, Chuyển khoản hoặc VNPAY-QR.